Om Stiftelsen Svensk Pension

Stiftelsen Svensk Pension har till ändamål att bedriva administration åt stiftelser och arbetsgivare samt informera, föreläsa och utbilda om stiftelser och därmed sammanhängande verksamheter. Stiftelsen ska även främja och verka för en sund utveckling av stiftelser i Sverige samt delta i allmän debatt på aktuella forum.

Historik

Svensk Pension är en verksamhetsstiftelse med ett evigt tidsperspektiv. På så sätt säkerställs en långsiktig utveckling och service för alla kunder och samarbetspartners. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kundföretag, alla pensionsberättigade och övriga intressenter.

Svensk Pension och nätverket kring verksamheten har omfattande och mångårig erfarenhet av Stiftelsepension och rådgivning inom pensionsområdet. Vår kunskap i hantering av stiftelser, skattelagstiftning samt legala frågor gör oss till en värdeskapande, trygg och trovärdig partner.

Svensk Pension har en stor kompetens, men är samtidigt inte fler till antalet än att vi kan vara genuint personliga i relationen med dig. Vi har en kostnadseffektiv tjänst men vill lyfta fram att det faktiska innehållet är viktigast. Vi bedriver en aktiv rådgivning kring de unika möjligheter Stiftelsepension ger. Det kan vara transferering av pension till närstående, generationsskiften eller skatteoptimering m.m. Kombinationen av innehåll och pris ger förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete tillsammans med våra kunder. Du är viktig för oss! Bland våra kunder finns både enskilda och gemensamma pensionsstiftelser.

Välkommen att kontakta oss så får du veta mer!

Styrelse och revisor

Styrelse

Kjell Johansson, ordförande (f 1950)
Kjell är ekonom med affärsjuridisk/skatterättslig utbildning och erfarenhet. Han har varit revisor inom Ernst & Young (8 år), har ledningserfarenhet i ledande internationell verkstadsindustri (10 år) och därefter mångårig konsultverksamhet i eget bolag med inriktning mot lednings- och ägarfrågor i familjeägda SME-företag och tillhörande processer kring generationsskiften m.m. Kjell har lednings- och styrelseerfarenhet från ett flertal pensionsstiftelser.

Leif Björkman (f 1968)
Leif är civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Sedan 1994 utbildad och verksam i försäkringsbranschen, först inom Trygg-Hansa och därefter de senaste 25 åren verksam som senior kompetenspartner inom pension & försäkring samt försäkringsförmedlare hos Proxina i Piteå. Specialiserad på rådgivning kring komplexa tjänstepensionsfrågor för företagare och tjänstemän i privat sektor samt pensions- och försäkringsfrågor för kommuner och kommunala företag.

Gunnar Carlsson (f 1954)

Revisor

Samuel Ekdahl (f 1980)
Samuel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat som revisor sedan 2007. Han har under sina år inom yrket jobbat med både stora och små företag inom många olika branscher och har en flerårig erfarenhet av pensionsstiftelser. Samuel har även uppdrag som föreläsare inom revisionsmetodik via FAR.

Tillsyn

Stiftelsen Svensk Pension står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Stiftelsen Svensk Pension, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • E-post: info@stiftelsensvenskpension.se • Hantering av personuppgifter