Erbjudande

Stiftelsen Svensk Pension har till ändamål att bedriva administration åt stiftelser och arbetsgivare.

Vi erbjuder bland annat hjälp med att:

  • Bilda pensionsstiftelser.
  • Upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration.
  • Administrera stiftelsens omplaceringar av värdepapper.
  • Administrera utbetalningar såsom gottgörelser, arvoden och skatter.
  • Utforma pensionsutfästelser.
  • Flytta individuell pensionsstiftelse till fack i gemensam pensionsstiftelse.
  • Flytta fack i gemensam pensionsstiftelse till individuell pensionsstiftelse.
  • Rådgivning kring pensionsstiftelse.
  • Pensionsplanering.
  • Avveckling av pensionsstiftelse.

En förutsättning för att hjälpa till är att åtgärderna kan ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Stiftelsen Svensk Pension, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • E-post: info@stiftelsensvenskpension.se • Hantering av personuppgifter