Gemensam pensionsstiftelse

Svensk Pension bedriver administration för gemensam pensionsstiftelse och de arbetsgivare som valt att trygga sina pensioner i stiftelsen.

Svensk Pension arbetar aktivt med den för nya kunder öppna Amica Pensionsstiftelse, som erbjuder arbetsgivare möjlighet att trygga pension till sina anställda på ett klokt sätt.

Stiftelsepension via Amica Pensionsstiftelse skiljer sig på flera punkter från andra tjänstepensionslösningar. En stor och viktig skillnad är att arbetsgivaren ansluter sig till den befintliga gemensamma stiftelsestrukturen.

Arbetsgivaren har ett eget fack i den gemensamma stiftelsen vilket medför delade kostnader för tillsyn, bokföring, revision och övrig administration – helt enkelt en smidig och kostnadseffektiv drift.

Stiftelsen Svensk Pension, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • E-post: info@stiftelsensvenskpension.se • Hantering av personuppgifter