Enskild pensionsstiftelse

För en del arbetsgivare kan det finnas fördelar med att ha en ”egen” enskild pensionsstiftelse. Det kan gälla för vissa placeringar som inte passar i en gemensam pensionsstiftelse eller andra skäl.

Det finns även arbetsgivare som idag har en enskild pensionsstiftelse som behöver hjälp med kunskap, service och administration.

Via Svensk Pension erbjuds administration av befintliga stiftelser samt hjälp med att sätta upp nya pensionsstiftelser.

Kontakta Svensk Pension för en vidare dialog om vad som kan passa er bäst.

Stiftelsen Svensk Pension, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • E-post: info@stiftelsensvenskpension.se • Hantering av personuppgifter